Presentationer

Konfigurationshantering med Chef2022-10-27HTML PDFRST
Micronomy2021-11-23HTMLRST
Konfigurationshantering med Chef2021-11-01HTML PDFRST
Open Spaces2021-10-15HTML PDFRST
Konfigurationshantering med Chef2020-10-20HTMLRST
FOSDEM 20202020-02-01HTMLRST
Micronomy2019-12-06HTMLRST
DevOps - ett kundcase2019-11-11HTML PDFRST
DevOps-filosofin2019-10-23HTML PDFRST
Konfigurationshantering med Chef2019-10-22HTML PDFRST
FOSDEM2019-02-02HTMLRST
Kubernetes2019-01-25HTMLRST
Konfigurationshantering med Chef2018-10-19HTMLRST
DevOpsDays London 20182018-09-20HTML PDFRST
DevOpsDays London 20172017-09-20HTMLRST
Reguljära Uttryck2017-02-24HTML PDFRST
GIT2017-01-13HTML PDFRST
IoT - Öppet eller stängt?2016-09-14HTML PDFRST
Perl62016-06-02HTML PDFRST
Delivery Pipelines2016-04-13HTML PDFRST
DevOps-processer2014-11-23HTML PDFRST