DevOps-processer
Init AB

Jonas Linde <jonas@init.se>

Init AB

[init ab]

Jonas Linde

[me]

Bakgrund

DevOps ≈ C.A.M.S.

[DevOps]

Prioritering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg
[dominoes]

Missuppfattningar

[lingon]

Hur har andra tänkt?

Gartner DevOps Toolchains

DTO Service Delivery Platform

img/Service-Delivery-Platform.png

Puppet Labs Toolchain

[Puppet Labs]

DevOps Toolchain Group

Att göra

Att göra-lista

[checkbox]

Att göra-lista


Planera

 

Konfigurera

 
 

Monitorera

 

Koda

Bygg

Paketera

Testa

Driftsätt

Drifta

.

 

Automatisera

 
 

Virtualisera

 
[checkbox]

Att göra-lista


Planera

 

Konfigurera

 
 

Monitorera

 

Koda

Bygg

Paketera

Testa

Driftsätt

Drifta

.

 

Automatisera

 
 

Virtualisera

 
[checkbox]

Planering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg
[dominoes]

Planering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg
[dominoes]

Testning

[testbot]

Automatisering

[Linefeed Deploy! box]

Virtualisering

[OpenShift]

Prioritering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg
[dominoes]

Tack för ordet!

[more dominoes]