Kubernetes

B3 Init [Kubernetes wheel]

Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

Jonas Linde

[me]

Agenda

[lingon]

Översikt

[master and worker nodes]

Arkitektur

[master and worker nodes]

Varför?

Resurser

Metadata

Detaljer

[eye]

Nodes

Enheter

Containrar

[containers]

Åtkomst

Lagring

Konfiguration

Metadata

Metadata för att välja Node

Nätverk

Verktyg

[tools]

Kubectl

Minikube

Helm

Kubespray

Publika moln

[master and worker nodes]

Demo

[burning]

Demo

O.s.v.

[to infinity and beyond]

Ytterligare komponenter

Tack för ordet!

[more dominoes] [more dominoes]