Delivery Pipelines
Init AB

Jim Svensson <jimpa@init.se> & Jonas Linde <jonas@init.se>

Frågeställningar

[pipeline]

Vad ingår i en delivery pipeline?

[check]

Best practice?

  1. Checka in till en branch
  2. Enhetstesta
  3. Merga till master
  4. Leverera till testmiljöer
[testbot]

Verktyg?

[Jenkins]

Best practice för verktyg?

[dominoes]

Huvudsakliga problem som måste adresseras?

[lingon]

Automatiska & manuella flöden?

[deploy button]

Frågor?

[question mark]

Tack för ordet!

[more dominoes]